Australien

Klimathänsyn när katastrofsommaren ska utredas

1:58 min

Efter de katastrofala skogsbränderna i Australien har nu en nationell utredning tillsatts. Den kommer att ta hänsyn till klimatförändringar och fokusera på praktiska åtgärder. Det för komma med förslag på hur man i framtiden ska kunna mildra effekterna av skogsbränder och andra naturkatastrofer, enligt landets premiärminister Scott Morrison.

Australiens premiärminister Scott Morrison säger att den här utredningen accepterar, erkänner och förstår effekterna av klimatförändringar och de klimatförhållanden som Australien lever under.

Det kommissionen ska se över är praktiska lösningar för vad som måste göras för att människor ska känna sig säkrare under de allt längre varma och torra somrarna, förhållanden som australiensarna kommer få vänja sig vid i framtiden sa Scott Morrison.

När de enorma skogsbränderna rasade i Australien fick Morrison kritik för att han inte gjorde tillräckligt. Till sitt försvar har han sagt att den federala regeringen inte kan göra något om inte delstatsregeringarna direkt ber om hjälp och att det var därför hjälpen dröjde.

De många och stora bränderna som rasade i månader i Australien har nu lett till en allt starkare klimatdebatt i landet. Premiärminister Morrison har länge varit känd för att inte vilja se något samband mellan det varma, torra vädret och klimatförändringarna. Efter bränderna, som nu kallas den svarta sommaren, så är det många tidigare klimatskeptiker som har ändrat sin syn och medger att klimatförändringarna kan vara en orsak till den långa torkan som föregick bränderna.

En av dem som delvis har bytt åsikt är premiärministern. Morrison medger nu att bränderna möjligen kan bero på förändringar i klimatet.
Fler än 30 personer dog i Australien under de enorma bränderna som förstörde tusentals hem, ödelade enorma områden av skogsmark, odlingar och dödade hundratusentals boskapsdjur. Så många som en miljard vilda djur tros ha omkommit i lågorna.

Kommissionen som ska utreda bränderna är den 52:a andra i ordningen och är den första som kommer att ta klimathänsyn. Många av de åtgärder som tidigare kommissioner föreslagit har fortfarande inte genomförts. Varför det har blivit så är också något som nu ska se över. En rapport ska lämnas i augusti.