"Vem som helst kan bli ett troll"

7:03 min
  • llska och hat i sociala medier beskrivs ofta som ett hot mot demokratin och då brukar nättroll pekas ut som ett av problemen. 
  • Vem blir egentligen ett troll på nätet och varför? Hanna Linderstål är analytiker av virtuella medier och har tittat närmare på vilka personer som tenderar att sprida hat och hot på nätet.
  • Hör Beatrice Janzons reportage.