Coronaviruset

UD avråder från alla resor till Iran

1:02 min

Folkhälsomyndigheten höjer nu risken för att smittas av det nya coronaviruset. Risken att personer smittas utomlands och reser till Sverige bedöms nu som mycket hög. Samtidigt avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Iran. Tidigare rekommendation gällde icke-nödvändiga resor.

– Det som har hänt är att vi fått en stor spridning i Italien med mycket exportfall till bland annat Sverige. Därmed är vi helt på det klara med att vi kommer få fler fall, säger Anders Tegnell är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten höjer även risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige från "låg" till "måttlig".

– Vi tror fortfarande att vi har bra möjligheter att hindra en fortsatt spridning i Sverige. Men utifrån vad som hänt i Italien och på andra ställen så tycker vi nu att risken är något högre för att Sverige ska drabbas av något liknande.

På måndagen beslutade också Transportstyrelsen på Folkhälsomyndighetens begäran, att tillfällligt återkalla trafikstillståndet för IranAir, vilket i praktiken innebär att direktflygningar mellan Sverige och Iran stoppas.
Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsen.

– Vi har fattat det här beslutet för att vi har fått en redogörelse från Folkhälsomyndigheten om de risker som föreligger om flygtrafiken får fortsätta, säger han.

– Vi har inte riktigt förtroende för att iranska myndigheter har kontroll över situationen. Vi har inga ordentliga siffror eller information om ordentliga smittskyddsåtgärder, säger Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Men att stoppa flyg från exempelvis Sydkorea eller Italien finns det i dagsläget ingen anledning till, säger Johan Carlsson.

– När det gäller Sydkorea har vi fullt förtroende för att myndigheter gör vad man kan, likaså Italien. Dessutom, att stoppa flygtrafiken från Italien skulle inte leda till något annat än att folk tar sig hem på andra sätt.