Ny EU-rapport

Fattigdomsrisken hög för utrikes födda

2:00 min

EU:s statistikbyrå Eurostat har gjort en undersökning som visar att utrikes födda utanför EU löper stor risk att hamna i fattigdom i Sverige.

Sverige hör till de länder i EU där risken att hamna i fattigdom är störst för utrikes födda utanför EU, jämfört med inrikes födda EU-medborgare. Bara i Grekland är risken större. Det visar nya siffror som EU:s statistikbyrå Eurostat tagit fram.

EU:s gräns för "relativ fattigdom" har satts till 60 procent av medianinkomsten inom respektive EU-land, vilket betyder att man lever i relativ fattigdom om man som enskild person har en total inkomst som är lägre än 12770 kronor efter skatt i Sverige.

22-årige Alireza, som inte vill framträda med sitt riktiga namn, kom till Sverige från Afghanistan 2015 och har sedan dess pluggat och sökt olika jobb. Han säger att han inte får det att gå runt ekonomiskt om han inte kan låna pengar av sina vänner:

– Det är jättesvårt. Nu får jag 5127 kronor per månad av CSN. Sen måste jag betala hyran på 5000 varje månad, och busskort och sen måste jag köpa mat. Det går inte, säger Alireza.

Enligt Eurostat är risken för att hamna i fattigdom 56 procent för dem som kommer till Sverige från länder utanför EU. Det att jämföra med en fattigdomsrisk på 14 procent för personer som är födda i Sverige.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet, säger att fattigdomen bland personer födda utanför EU är hög i Sverige eftersom de ofta tillhör en grupp som inte är etablerad på arbetsmarknaden. Han pekar också på att personer vars inkomster till stor bygger på olika bidrag har sett sina inkomster minska i förhållande till den övriga prisutvecklingen:

– Försämringar i a-kassa, sjukförmåner, hela den ekonomiska familjepolitiken har haft en avtagande förmåga att skydda just de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna.