Socialministern om anhörigstödet "Det är upp till kommunerna att bedriva det"

2:11 min

Det är upp till kommunerna och Kriminalvården att se till att barn och unga med föräldrar i häkte eller fängelse får det stöd de behöver och inte med hjälp av statliga medel något som Socialstyrelsen tidigare föreslagit, enligt socialminister Lena Hallengren.

I december 2018 publicerade Socialstyrelsen en kartläggning som myndigheten fått i uppdrag från regeringen. Den visade bland annat att 94% av landets kommuner saknar förebyggande och uppsökande verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar.

Slutsatsen var att behöver stärkas och ett förslag var att det skulle ske med statliga medel. Men Lena Hallengren (S) säger att det är upp till kommunerna och Kriminalvården.

– Det är klart att det är viktigt att kommuner ser till att kunskap och möjlighet att ge stöd till barn och familjer i utsatta situationer och då skjuter staten till välfärdsmiljarder som kommunerna sen måste använda utifrån de behov som finns, säger Lena Hallengren.

Enligt SkR, Sveriges kommuner och landsting, ser det sannolikt likadant ut idag som det gjorde 2018. Något som organisationen BUFFF, barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, känner igen.

– Vi vill att man tar ett kommunbaserat stöd men när det handlar om helheten, hela landet, så tycker jag Socialstyrelsen borde se åt vår målgrupp ännu mer idag, säger Ann Clarentius, verksamhetsledare för BUFFF Skåne.