Johannebergsskolans elever springer runt jorden

1:57 min

Tillsammans med elever från hela världen försöker Johannebergsskolan i Göteborg ta sig hundra varv runt jorden i ett projekt där de samtidigt lär sig om de globala målen och om barns rättigheter.

Till 2030 är målet att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen.

För att nå detta har det satts upp 17 globala, mindre, mål och det är om dessa som Johannebergsskolans elever lär sig. På tisdagen fick de dessutom besök av den före detta olympiern och roddaren Frida Svensson var på plats på skolan för att lära eleverna om de 17 målen utifrån de olympiska värderingarna.