MILJÖ OCH KLIMAT

Greta Thunberg: ”Ni ger upp Parisavtalet”

2:02 min

EU ska bli klimatneutralt till år 2050 och det ska slås fast i lag enligt ett förslag från EU-kommissionen. Enligt miljörörelsen är det långt ifrån tillräckligt för att nå målen i Parisavtalet.

Kommissionen säger att det visar att EU tar klimatfrågan på allvar.

– Det här visar att EU menar allvar när vi säger att EU ska bli klimatneutralt till år 2050, sa Frans Timmermans som har det övergripande ansvaret för klimatfrågor i EU-kommissionen.

Genom dagens förslag vill kommissionen slå fast i lag att EU ska sätta mål att nå netto-noll-utsläpp om 30 år.

Kommissionen upprepar också sin målsättning att höja klimatmålet för år 2030, från dagens 40 procent utsläppsminskning till 50-55 procent. Men ett sådant konkret förslag dröjer till hösten, vilket ogillas av Sverige.

Den svenska regeringen vill tillsammans med 11 andra EU-länder gå fortare fram för att hinna anta ett mer ambitiöst mål för 2030 innan nästa FN-klimat-möte, COP26, i november.

En annan del i kommissionens förslag som kan vålla kritik är att kommissionen vill ge sig själv nya befogenheter och se över klimatmålen vart femte år, med start 2023, och då kunna höja målen genom en särskild beslutsmetod som skulle göra att medlemsländerna och EU-parlamentet får mindre att säga till om. Det skulle helt enkelt bli svårare för dem att stoppa ytterligare höjda klimatambitioner med kommissionens förslag.

Kritik kommer också från mindre klimatambitiösa länder, däribland Polen som är det enda landet som inte på förhand ställt sig bakom målet om klimatneutralitet. När det nu blir lagförslag kan EU köra över Polen i frågan. Det kommer bli väldigt svårt för Polen att acceptera detta, säger Boguslaw Zietek på kolarbetarnas fackförening i Katowice.

Samtidigt får kommissionen kritik om att sätta alldeles för låga ambitioner, dels från vänstern och de gröna liksom från klimat- och miljörörelsen.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg var med på Kommissionens möte här i Bryssel idag. När hon sedan talade i EU-parlamentet riktade hon skarp kritik mot förslaget som hon menar är långt ifrån tillräckligt för att nå FN:s klimatmål.

– Med det här förslaget ger ni upp Parisavtalet. Och ni ger upp försöken att göra allt ni kan för att trygga en säker framtid för era egna barn, sade Greta Thunberg.