Coronaviruset

Kan gammal malariamedicin hjälpa coronapatienter?

1:48 min

I Kina pågår nu studier där ett gammalt läkemedel mot malaria testas mot coronaviruset SARS-CoV-2.

Läkare har testat att behandla patienter som blivit sjuka av coronaviruset SARS-CoV-2 med malarialäkemedlet klorokin.

Det är ett gammalt läkemedel som funnits i bruk i 70 år. Men nu testas det alltså också som ett antiviralt medel mot de som insjuknat i COVID-19. De kliniska försöken görs i femton olika studier som pågår på tio sjukhus i bland annat Wuhan, Shanghai och Peking.

Hittills har preliminära resultat kommit från drygt 100 patienter, som presenterats på en läkarkonferens i Kina den 15 februari. De preliminära resultaten tyder på att medlet motverkar lunginflammation, minskar virusmängden och förkortar sjukdomsförloppet för smittade. 

Det forskarna sett i provrörsförsök är att den troliga orsaken till att medlet klorokin kan ha effekt, är att det skapar ett slags skydd hos cellerna i kroppen, så att de inte lika lätt angrips av coronaviruset.

Svenska referensgruppen för antiviral terapi, RAV, konstaterar att de flesta inte blir allvarligt sjuka av coronaviruset, utan behandlas med febernedsättande. De med allvarlig sjukdom kan få syrgas, andningsstöd med konstgjord lunga eller övervakning för att se att kroppens övriga organ fungerar.

Trots att malariamedlet klorokin nu föreslås som behandling i Kina, behövs fler resultat för att verkligen veta vilken effekt läkemedlet har på coronaviruset SARS-CoV-2.

Referens: Gao J. et al. "Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in
clinical studies". BioScience Trends. DOI: 10.5582/bst.2020.01047.