FOI: Sverige kan vara incel-tätast i världen

1:29 min

Sverige kan vara det incel-tätaste landet i världen sett till befolkningsmängd. Detta enligt en rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI kommit med, som granskat hemsidor där incels är aktiva.

Incels – vilket är en förkortning för engelskans "involuntary celebate", på svenska ofriviligt celibat – kan beskrivas som extremistiska, våldshyllande och kvinnohatande män. Incels har under senare år legat bakom flera massmord.

Johan Fernquist vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är en av forskarna bakom rapporten.

– Vi har tittat på de tre största incel-forumen och kollat på besöksstatistik från dem, då placerar sig Sverige i topp fem, av de länder som incels kommer ifrån. 

Incel utgör inte någon organisation eller rörelse, och det finns ingen tydlig ideologi som enar alla incels. Snarare handlar det om en internetbaserad kultur av män som odlar kvinnohat och hämndlystnad som ett sorts svar på oförmågan att inleda relationer.

I internets undervegetation gror hatet, och flera gånger har det omsatts i praktik. Som i Toronto för knappt två år sedan där en man körde ihjäl 10 och dödade 16 människor.

Utvecklingen har fått säkerhetstjänster i olika länder att varna för det växande hot som kommer från incel-miljön.

FOI har inget rakt svar på varför svenskar är relativt vanligt förekommande i dessa forum, men en förklaring kan vara att internet användningen är väl utbredd i Sverige.

Johan Fernquist vill också tona ner bilden av alla incels som direkta säkerhetshot.

– Det är väldigt många som identifierar sig som incels som inte är våldsamma, utan många präglas av ett lidande med självhat och självmordstankar. Det är ett större problemet i att de står oemotsagda och triggar varandra, säger Johan Fernquist vid FOI.