Återvinning

Sopförbränning står för allt större del av koldioxidutsläppen från värmeverk

2:23 min

Utsläppen av koldioxid i samband med att sopor eldas för energiåtervinning står för en ökande del av Sveriges klimatutsläpp visar siffror från Naturvårdsverket.

Förutom svenska hushållssopor importeras också 1,5 miljoner ton från utlandet. Eftersom soporna innehåller mycket plast blir utsläppen betydande, och det oroar nu forskare.

– 300 lastbilar varje dag matas in i våra ugnar säger Sune Scheibye, informationsansvarig  i en av europas allra modernaste sopförbränningsanläggningar, Amager Resource Center i Köpenhamn.

För att anläggningen ska smälta in i staden har man placerat en konstgjord skidbacke på taket. Men när man åker upp med tallriksliften där så stirrar man rakt in i en skorsten, där stora mängder koldioxid släpps ut.

På samma vis ser det ut i en rad kommunala förbränningsanläggningar i Sverige där varje år 4 miljoner ton hushållssopor eldas för att bli till el och fjärrvärme. Den långsiktiga trenden är att sopimporten år för år ökar.

Göran Finnveden är professor i miljöstrategisk analys vid KTH i Stockholm, och han är kritisk till detta.

– Det som är bekymmersamt är att det har ökat, och inte visar några tendenser att minska. Sverige ska ju ner till noll, säger han.

Enligt Naturvårdsverkets statistik står sopförbränningen idag för 5% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Tittar man närmare på just el- och fjärrvärmesektorn, står sopeldningen där för hela 50% av koldioxidutsläppen.

På frågan hur klimatutsläppen från sopförbränningen ska kunna minska, svarar branschorganisationen Avfall Sveriges expert på energiåtervinning Klas Svensson att problemet framförallt ligger hos tillverkarna av plast.

– Vi måste på något sätt koppla det här till konsumtion, till vilka produkter som sätts på marknaden, säger han.