Nya coronaviruset

140 fall i Sverige – 80 av dem i Stockholm

1:23 min

Antalet smittade med coronaviruset ökade under fredagen till 140 personer. 80 av dem finns i Stockholmsområdet, konstaterar Maria Rotzén-Östlund på Smittskydd Stockholm.

– De har samtliga anknytning till resa i norra Italien eller resa i Iran, eller täta kontakter med någon som har varit i de områdena.

Bilden är densamma i samtliga åtta regioner som rapporterat patienter med covid-19, som det formella namnet lyder. Det är vid resa i dessa länder som man smittats, och de flesta då i norra Italien. Under fredagen gick Utrikesdepartementet, UD ut med en avrådan från resor till de nio nordligaste regionerna i Italien, på inrådan från Folkhälsomyndigheten. Så här förklarade statsepidemiolog Anders Tegnell, vid Folkhälsomyndigheten detta.

– Det som liksom tippade frågan när det gäller Italien, det var ju signalerna vi fick om att sjukvården i Italien går på knäna, att man stänger ner skolorna, samhällena. Och då var ju vår bedömning och UD:s att i ett sådant läge är det inte lämpligt att åka dit om man inte måste.

Även i Stockholm valde några skolor att hålla stängt under fredagen, något som Folkhälsomyndigheten tidigare sagt inte är någon effektiv metod att undvika spridning. Inte heller de två veckors karantän som en del företag tillämpar för personal som besökt platser där smittspridning pågår, är effektiv enlig Anders Tegnell.

– Det är väldigt mycket mer affektivt att tala om för människor att blir du det minsta sjuk, stanna hemma, ta kontakt med sjukvården, stanna hemma så att du inte träffar en massa andra människor. Det här med att stanna hemma i två veckor skapar en falsk trygghet, det är jag helt övertygad om.

I Sverige finns alltså rapporterade covid-19-fall från åtta regioner. De nya fall som upptäckts under fredagen är samtliga inom dessa regioner, som förutom Stockholm, Skåne och Västra götaland är Värmland, Jönköping, Uppsala, Örebro och Gävle.

De flesta uppges vara lindrigt sjuka, många vårdas i hemmet och ingen är inlagd på intensivvårdsavdelning.