FARTYGSTRAFIK

Ny fartygsled in i Mälaren

1:15 min
  • Sjöfartsverket ser en möjlighet för en ny fartygsled för mindre fartyg in till Mälaren från havet.
  • När hamnen i Norvik i Nynäshamn öppnar kommer mängden gods att öka och då skulle en del av godset kunna fraktas vidare in i Mälaren istället för med lastbil.