Kan bero på långa köer

Fler asylsökande lämnar Sverige i väntan på beslut

1:26 min

Allt fler som sökt asyl i Sverige vänder sig nu till andra EU-länder för att få sin sak prövad – och blir då tillbakaskickade till Sverige, det visar siffror som Migrationsverket tagit fram.

En förklaring kan vara att asylsökande ger upp i väntan på beslut.

– Tidigare år har vi haft väldigt långa handläggningstider och det kan vara det som har påverkat om man lämnat under processen. Det är ganska många som lämnade trots att de hade en ansökan på gång i Sverige. Där har vi spekulerat i att det kan bero på de långa handläggningstiderna, säger Maria Soopöld Liljeblad, enhetschef på Dublinenheten vid Migrationsverket.

Dublinförordningen innebär i korthet att det EU-land där man först har sökt asyl är det land som också ska behandla ens ansökan. Tidigare har det varit vanligare att Sverige skickat tillbaka fler ärenden än vad man tagit emot, men de senaste tre åren har antalet ärenden där Sverige varit första asylland och fått tillbaka asylsökande varit runt dubbelt så många som de ärenden där Sverige skickat tillbaka asylsökande.

Förra året handlade det om nära 6 500 ärenden som skickades tillbaka till Sverige, enligt Migrationsverkets statistik. Och vanligast var det att man sökte asyl i Tyskland istället.

– Tyskland har alltid legat högst, sen har det varierat mellan Danmark och Frankrike, säger Maria Soopöld Liljeblad.

Och att fler personer verkar vilja lämna Sverige har även gränspolisen märkt av. Under 2019 har antalet personer som åker fast i polisens gränskontroller med falska handlingar nära fördubblats – och ökningen består delvis av personer som vill lämna Sverige - inte minst till Storbritannien. Något som kan ha att göra med brexit.

– Det skulle kunna vara så att det under 2015 kom väldigt många asylsökande till Sverige och en del av dem kan ha funnits kvar här, fått avslag och nu vara på väg ut. Det är en spekulation, men det kan vara en förklaring till att de nu reser ut och att de då upptäcks, säger Per Löwenberg, vid nationella gränspolissektionen.