RÅ-beslut om Malexander

Det blir ingen ny förundersökning av polismorden i Malexander.
Riksåklagaren har beslutat att inte ta upp förundersökningen om polismorden. RÅ menar att de nya uppgifter som Jackie Arklöv lämnat om att det var han som avlossade de dödande skotten, inte ger skäl att antaga att en resning skulle komma ifråga för varken Tony Olsson eller Andreas Axelsson.