Mark- och Miljööverdomstolen

Kraven på Preem från de överklagande

2:05 min

Under förmiddagens förhandling vid Mark- och Miljööverdomstolen om utbyggnaden av Preem framkom det att flera av de som överklagat Preems planer, vill ha strängare miljökrav mot Preem.

Tidigare idag inleddes förhandlingen om utbyggandet av Preem vid Mark- och Miljööverdomstolen i Lysekil.

Preemkoncernen vill kunna utvinna mer bränsleprodukter ur den råolja som kommer till raffinaderiet. För att kunna göra det vill Preem bland annat öka koldioxidutsläppen med en miljon ton till 2,7 miljoner ton koldioxid per år.

Utbyggnaden ska, enligt Preem, också ge 350 nya arbetstillfällen på sikt.
Efter några timmars förhandlingar här i Lysekil finns tre tydliga huvudlinjer bland de som överklagat: lägg ner, stoppa utbyggnaden helt, eller tillåt utbyggnaden men sätt en tidsgräns för hur länge oljeraffinaderiet ska få producera bränslen från oljan.

Flera vill också se strängare krav för andra miljöutsläpp som till exempel bensen. En av de ungefär 100 privatpersoner, föreningar och organisationer som överklagat är Ulf Falck.

– Vi är hårt drabbade utav Preems anläggning. Det är buller, lukt och facklingen som är det större momentet. Vi yrkar avslag på den tillbyggnad som ska ske och mycket skärpta krav, säger Ulf Falck.