Nya coronaviruset

Här är Vetenskapsradions rapportering om coronaviruset

Här finner du vår samling av publiceringar rörande det nya coronaviruset, SARS-CoV-2. Listan uppdateras löpande.

Den pågående coronapandemin kan leda till att fler drabbas av hälsoångest enligt forskare, alltså överdriven oro och rädsla för att vara eller bli sjuk.

Under pandemin har städer över hela världen försökt underlätta social distansering genom att ge mer plats åt fotgängare och cyklister.

I veckan kom resultat från flera undersökningar som ska visa hur stor del av befolkningen som genomgått covid-19. Men förekomsten av antikroppar säger inte allt. Immunförsvaret är mer komplicerat än så.

ACE2, receptorn som vanligtvis reglerar vårt blodryck har blivit en landningsbana för viruset, och för det in i vårt allra innersta. Men kan landningsbanan leda fram till ett läkemedel?

År 1971 lanserades den första moderna respiratorn av en svensk proffesor. Nästan 50 år senare förbereder han en ny typ för covid-19-patienter.

Drygt två tusen personer på Danderyds sjukhus har lämnat blodprov till studien om antikroppar mot coronaviruset.

Stora förhoppningar har funnits om att ett läkemedel som testats mot covid19 ska ge god effekt. Men vad krävs för att patienter i EU ska kunna behandlas med nya läkemedel?

Nya metoder för övervakning blir allt vanligare i kampen mot coronaviruset. Appar, mobildata och övervakningskameror ska skydda vår hälsa, men samtidigt varnas det för skapandet av övervakningsstater. Här är del 2. 

"Musik är en av de få saker vi lätt själva kan ta till som individer, för att klara oss igenom den här krisen, säger forskaren Elvira Brattico.

Coronapandemin har lett till att man inom äldrevården nu börjat prioritera att hinna med brytpunktssamtalen på ett annat sätt än tidigare. För döden kan komma mycket snabbare än man räknat med.

Vissa patienter med svår Covid19 uppträder förvirrat på ett ovanligt sätt. En läkare berättar för oss att de ibland kan uppfattas som zombier. Vad skulle förvirringen kunna bero på?

I flera kritiska debattartiklar menar forskare att Sverige har långt högre dödssiffror än andra länder, och att Folkhälsomyndighetens linje är felaktig. Men hur ska man förhålla sig till siffror som jämför dödstal mellan olika länder?

Vetenskapspodden ägnar sig helt åt en längre intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell. Om läget nu, varför vi misslyckats med att skydda de äldre, och vad vi har att vänta oss framöver.

Det är upp till de som ansvarar för sjukhusen att besluta om man som anhörig kan träffas och ta avsked.

Att behöva ligga ensam och dödssjuk på sjukhus är en rädsla för många. Idag råder besöksförbud på sjukhus och äldreboenden, där de mest utsatta för coronaviruset finns. Men vad gäller när det handlar om döende personer?

Blir den pågående coronapandemin långvarig kan så kallad moralisk stress drabba allt fler anställda inom vården.

Vaccin tas fram mot coronaviruset i rekordfart med en ny metod. Men kommer vaccinet att ge tillräckligt skydd?

Pandemin vi just nu genomlever har lett till en kraftfull omställning av samhället på rekordkort tid. Kan vi lära av det för att få till den klimatomställning som forskare menar behövs?

I utländska medier uttrycks en kritik och bestörtning kring den svenska linjen mot det nya coronaviruset. Nu svarar Folkhälsomyndigheten på kritiken.

I södra Italien ligger Cilento, världsberömt för att de har ovanligt många hundraåringar. Och de verkar ha klarat sig från det nya coronaviruset än så länge.

Att utsläppen minskar tillfälligt nu kan inte ses som någon långsiktig framgång för klimat och miljö menar experter.

Det tar 20 sekunder att sjunga Blinka lilla stjärna. Lika länge ska du tvätta händerna, med tvål. Det är ett av smittskyddsprofessorns enkla knep för att bromsa coronaviruset.

Det är flera månaders väntetid för att få fatt på de speciella möss som behövs för att testa vaccin.

Följderna av coronaviruset är många och enligt en kinesisk studie är sjukvårdspersonalens mentala hälsa ett viktigt perspektiv som kräver åtgärder.

Coronaepidemin gör många oroliga, andra arga, och gör att en del inte alls vill ta till sig fakta.

Att vi inte vill träffa andra personer när vi är sjuka, eller träffa personer vi tror är sjuka, kan förklaras av ett slags beteendemässigt immunförsvar. Men det är inte alltid att lita på.

Äldre löper större risk att få svår sjukdom av covid-19. Men det finns också en del kroniska sjukdomar som ökar den risken, till exempel lungsjukdomar.

Forskare i Nederländerna har hittat en antikropp som skulle kunna användas som behandling mot coronaviruset SARS-CoV-2.

Att coronaviruset som orsakar covid-19 har sitt ursprung hos fladdermöss tror de flesta forskare, och smittor från djur blir allt vanligare.

Forskare kommer nu med antaganden och teorier om hur många i Sverige som kan komma att smittas coronaviruset sars-cov-2.

Vad säger vetenskapen om barn och coronaviruset? I vilken utsträckning smittas och smittar barn, och vilka vetenskapliga grunder finns det egentligen bakom beslutet att stänga eller inte stänga en skola?

Två studier har publicerats i Nature som beskriver det troliga ursprunget av coronaviruset i Wuhan, både evolutionärt och epidemiologiskt.

Gammalt läkemedel mot malaria testas mot coronaviruset SARS-CoV-2.

Det nya coronaviruset skapar stora problem för forskningen. Inte bara i Kina utan även i övriga delar av världen.

Vetenskapsradion
vet@sverigesradio.se