Coronaviruset

Ambulansen tar prover för corona – gör hembesök

1:41 min
  • Ambulansen i Region Sörmland har börjat att åka hem till dem som misstänks kunna bära på coronaviruset.
  • Efter att den som tror sig vara smittat ringt 1177 skickas informationen till en infektionsläkare som gör bedömning om vilka ambulansen ska ta prover på. 
  • "Det här är nytt för oss och vi uppdaterar rutinerna efter hand i samtal med infektionsläkare", säger Tomas Johnsson, verksamhetschef vid Ambulansen.