Oro bland vårdpersonal för brist på skyddsutrustning

2:04 min

Risken för att den personliga skyddsutrustningen i vården ska ta slut i och med spridningen av coronaviruset skapar oro bland vårdpersonal.

Vårdförbundet har den senaste tiden fått många samtal från medlemmar.

– Det finns en oro bland dem som kontaktar oss, och vi får också höra att det här är stöldbegärligt gods, att det försvinner material på sjukhusen. Man blir orolig för det man hör om att det inte finns något större lager, och man funderar också på när skyddsutrustning ska användas, var och vilka som ska ha det, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Frågan är hur länge till exempel andningsmasker, skyddsglasögon och engångsskyddskläder kommer räcka, om det blir en stor spridning av coronaviruset i Sverige. Socialstyrelsens senaste sammanställning visar att flertalet regioner rapporterar om brist eller risk för brist. I början av veckan beräknades regionernas sammantagna skyddsutrustning räcka till 5800 provtagningar och drygt 1400 vårddygn.

Det är inte helt lätt att svara på frågan om sjukvårdspersonal skulle vara tvungen att jobba med misstänkt smittade patienter utan skyddsutrustning, om den skulle ta slut, säger Sineva Ribeiro.

– Arbetsgivaren kan ju alltid tolka det som en arbetsvägran, medan vi går in i arbetsmiljölagstiftningen. Det handlar om att vi ska kunna hålla vår sjukvårdspersonal frisk för att kunna ge den vård vi kommer att behöva ge befolkningen. Börjar vi slira på den, då kommer vi kanske inte ha folk som kommer orka vårda, säger hon.

Socialstyrelsen försöker nu på olika sätt hjälpa regionerna att köpa in utrustning, men tillgången är begränsad. Branschorganisationen Swedish medtech har gjort en undersökning bland sina medlemsföretag, som visar att alla som säljer skyddsutrustning märkt en ökad efterfrågan, och hälften upplever produktionsbegränsningar. Den största oron är de olika exportrestriktioner som länder som till exempel Tyskland och Frankrike infört på skyddsprodukter, enligt Swedish medtech.

– Det kan innebära att det kan bli väldigt svårt. Det är trots allt så att vi inte har så stor produktion i Sverige, utan vi behöver få de här produkterna importerade. Det är klart att det kommer att få konsekvenser för vilka produkter som når Sverige, om man stänger ner gränserna, säger vd:n Anna Lefevre Skjöldebrand.