Forskare ser hur hypnos möblerar om i hjärnan

Hypnos får en att se saker som inte finns och man tappar förmågan att fatta de enklaste beslut. Obegripligt, men nu kan forskare se hur hypnos möblerar om i hjärnan.

Det händer verkligen något i hjärnan. Normalt så tar vi hand om information utifrån på ett rationellt sätt och behandlar den nerifrån och uppåt. Syn exempelvis innebär att vi får in ljusinformation mot näthinnan. Där bildas ett mönster som skickas för utvärdering till synbarken: det är en blomma! Sedan upp en våning: blomman är röd! Till slut behandlar vi det hela med vår inlärda kunskap - vi ser en vallmo.

Systemet kan störas
Men det går alltså att störa systemet med hypnos. Om man övertalar den hypnotiserade att vallmon inte är en vallmo, alltså bryter ner den intellektuella bearbetningen av informationen som kom underifrån, så kan man också lura hela systemet neråt.

Hypnosen övertalar de mer basala funktionerna längre ner om att det vi ser är - något annat. Och då förstår man inte att det är en vallmo. Det kan faktiskt vara precis vad som helst. Och en text betyder inget längre. Med samma logik kan man inte längre läsa.

Klurigt test
Människor som är starkt hypnotiserbara, kanske tio procent av oss, har inget problem med att utföra ett speciellt test. Där visar man skyltar där det på en står till exempel ordet röd med grön färg, på en annan ordet blå med röd färg och så vidare. Testet är att trycka på den knapp som motsvarar färgen på orden.

För den hypnotiserade är det inget problem att trycka grönt när det står ordet röd - texten är ointressant, för man ser bara färgen.

För de svårhypnotiserade kvarstår läsfunktionen - de har klara problem att reda ut färgvalet. Försök själva!

Delar i hjärnan frånkopplade
Hypnos handlar alltså om att villa bort toppbehandlingen av information och lura de mer primära sinnena. Och det syns - under hypnos kan man se att de delar i hjärnan som är aktiva vid läsning, aktiveras inte. Och den hypnotiserade tycker inte ens att omvärlden är egendomlig - de delar i hjärnan som upptäcker konflikter mellan vad man ser och vad man tror sig se, aktiveras inte heller.

Ann-Louise Martin
ann.martin@sr.se

Fotnot: Forskare vid Harvard, professor Stephen Kosslyn och professor em. Michael Posner, har studerat nervimpulsernas väg uppåt och neråt, och doktor Amir Raz redogjorde för en tid sedan i tidskriften PNAS för experimenten med ord och färg i hjärnscanner.