Tema: relationsvåld

Vapenhot mot kvinnor blir vanligare

1:10 min
  • Det våld och de hot som kvinnor utsätts för av närstående blir allt grövre, det är erfarenheten vid Tjej- och kvinnojouren i Torsby.
  • Det har också blivit allt vanligare att vapen, såväl legala som illegala, används för att hota kvinnor.
  • Kristin Bergkvist som är projektledare för Tjejjouren i Torsby berättar att syftet med hoten handlar om att männen vill ha makt och kontroll.