Tema: Relationsvåld

Digitaliserat våld mer utbrett bland unga

1:32 min
  • Våldet i relationer där båda parter är unga påminner till stora delar om vad man ser i vuxna relationer (fysiskt, psyskiskt, materiellt och ekonomiskt våld) med ett undantag.
  • I unga relationer är det digitaliserade våldet utbrett – kontroll och begränsat livsutrymme på nätet och sociala medier.
  • "Man sms:ar hela tiden, vill veta var personen är, man kanske inte får följa vem man vill på social medier, på ett annat sätt än vad som sker i vuxna relationer", säger Anna Ströander Venäläinen, Tjejjouren Miriam i Arvika.