Sista vilan

Gravåterbruk – så går det till

5:04 min
  • När anhöriga inte sköter om en grav kan den erbjudas någon annan.
  • Tidigast 25 år efter senaste gravsättning får kyrkogårdsförvaltningen ta bort stenen och göra om platsen till en ny grav.
  • "Detta föregås av en noggrann kulturhistorisk bedömning, vi har ett stort ansvar och våra kyrkogårdar är fantastiska historiebevarare", säger Lars-Håkan Engman på kyrkogårdsförvaltningen i Västerås.