Grafik: covid-19

Antal fall av covid-19 i Sverige

2:13 min
  • Diagram över antalet medicinskt bekräftade fall samt intensivvårdstillfällen.
  • Notera tiden för vår uppdatering. Detta är en eftersläpning av antalet fall i realiteten, då fler fall kan ha inrapporterats sedan dess. 

Källor: Folkhälsomyndigheten och Svenska Intensivvårdsregistret, SIR

I denna grafik uppdaterar Ekot inte fortlöpande antalet bekräftade corona-fall i landet.
Sedan den 11 mars testar flertalet regioner endast personer som redan är på sjukhus med symptom eller som tillhör en riskgrupp. Det innebär att många smittade inte rapporteras som bekräftade fall.

Utjämna kurvan

Vid en pandemi är det viktigt för samhället att försöka minimera trycket på sjuk- och hälsovård. Du kan ta ett individuellt ansvar för att sakta ner spridningen, och att ”utjämna kurvan”. Som att tvätta händerna och att hålla dig i karantän om du blivit sjuk.

coronagrafik utjämna kurvan