Grafik: covid-19

Antal fall av covid-19 i Sverige

Utjämna kurvan

Vid en pandemi är det viktigt för samhället att försöka minimera trycket på sjuk- och hälsovård. Du kan ta ett individuellt ansvar för att sakta ner spridningen, och att ”utjämna kurvan”. Som att tvätta händerna och att hålla dig i karantän om du blivit sjuk.

coronagrafik utjämna kurvan