”Saknar viktiga komponenter”

Regeringens klimatpolitik får underkänt

1:38 min

Regeringens handlingsplan för klimatmålen får bakläxa av Klimatpolitiska Rådet, den tvärpolitiska forskargrupp som ska granska klimatpolitiken.

– Vi ger dem bakläxa. Planen är bra på många sätt men den saknar viktiga komponenter: hur den ska genomföras, vilka konsekenser åtgärderna får, vem som ansvarar för dem, när saker ska genomföras. Det är viktiga dimensioner menar vi för att en plan verkligen ska vara en plan, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet.

Den klimatpolitiska handlingsplanen ska ange hur all svensk politik ska inriktas för att nå klimatmålet, netto noll utsläpp år 2045. De klimatpolitiska målen kommer inte nås med de politiska beslut som hittills har fattats, enligt den här granskningen.

Enligt klimatlagen ska planen ange hur mycket utsläppen ska minska med förslagen och det är illa att det saknas menar rådet.

– Vi kanske inte använder ordet olaglig i handlingsplanen, men för att kunna göra de här viktiga effektbedömningarna och konsekvensutreda måste de finnas med. Annars är det faktiskt inte en plan, säger Johan Kuylenstierna.

I flera länder, till exempel Storbritannien och Nederländerna, har domstolar prövat om förd politik stämmer med klimatmålen. Ändå är klimathandlingsplanen inte verkningslös, enligt Klimatpolitiska rådet som ändå bedömer att att utsläppen kan falla med upp till 1,5 miljoner ton till år 2023, jämfört med vad som skulle hänt i alla fall.