Coronaviruset

Fall av smittade minskar i Kina och Sydkorea

1:56 min

Kina och Sydkorea har bromsat coronavirusets framfart bland annat med hjälp av intensiv smittspårning och provtagning. Det skiljer sig från Sveriges hantering av viruset.

Sjukvården i Stockholm fokuserar från och med nu sin provtagning av coronaviruset på riskgrupper och sjukvårdspersonal. Det innebär att många som har symptom, som kanske varit i riskområden, inte kommer testas om man inte tillhör en riskgrupp.

I två av de hårdast drabbade länderna, Kina och Sydkorea, har man valt en annan väg och myndigheterna har fortsatt prioriterat en omfattande smittspårning och provtagning.

I Sydkorea bröt smittan ut på allvar för drygt tre veckor sedan. Antalet konstaterade fall av coronaviruset rusade och myndigheterna införde snabbt omfattande restriktioner, som att stänga skolorna.

Man kastade också ett brett nät över landet vad gäller smittspårning och provtagning: I snitt testas 10 000 personer om dagen för coronaviruset i Sydkorea.

Målet har varit att nå så många som möjligt, så snabbt som möjligt. I Sydkorea har de senaste dagarna antalet nya konstaterade fall minskat och totalt är nu närmare 8000 personer bekräftat smittade.

I Kina, där ju viruset först bröt ut, har antalet fall minskat dramatiskt de senaste veckorna. Kina har inte offentligt gått med hur många tester som gjorts, men Bruce Aylward, som ledde Världshälsoorganisationen WHO:s särskilda delegation till Kina i slutet av februari, har uppgett att det sannolikt handlat om tiotusentals provtagningar om dagen när det var som mest.

Aylward har i flera intervjuer sedan dess tryckt på att den absolut viktigaste lärdomen från Kina är att snabbt hitta smittade personer, snabbt isolera dem och snabbt spåra vilka kontakter de haft.

Kina har även byggt ut en landsomfattande smittspårningsapparat som innefattar allt från applikationer i telefonerna till check-points och hembesök. Kinesiska myndigheter kontaktar också sina medborgare utomlands för att kartlägga eventuella hemresor från riskområden.