SARS-CoV-2

Smittor från djur blir allt vanligare

1:34 min

Att coronaviruset som orsakar covid-19 har sitt ursprung hos fladdermöss tror de flesta forskare, och smittor från djur blir allt vanligare.

Enligt Världshälsoorganisationen har 61 procent av alla infektionssjukdomar kommit från djur från början. Och när det gäller nya infektionssjukdomar som har upptäckts de senaste tio åren, kommer hela 75 procent från djur.

Smittor från djur har vi fått sedan vi började ha husdjur och leva nära djur, men förr blev konsekvenserna inte lika stora, enligt Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

– Det som har hänt nu, de senaste 70 åren, är att vi tredubblat befolkningen. Vi är snart 8 miljarder och det är bara råttorna bland däggdjuren som är fler, säger han. Vi är en gigantisk monokultur, och över 50 procent bor dessutom i urbana miljöer, säger han.

Människorna, som är så många, blir enligt Björn Olsen en monokultur för virus och bakterier. Och monokulturer, massor av samma sort, gynnar sjukdomar. Det eftersom de smittämnen som hoppar över och blir anpassade till människor, får en ny livsmiljö som finns över nästan hela jordklotet.