Abortvägrande barnmorskors klagomål avvisas

1:21 min

Abortvägrande barnmorskor får inte sin sak prövad i Europadomstolen. Deras klagomål om att de ska ha diskriminerats av Sverige avvisas helt av domstolen.

De två barnmorskorna har nekats anställning som barnmorska i Sverige, eftersom de vägrar att medverka till aborter vilket regionerna menar är en del av arbetsbeskrivningen för barnmorskor.

Barnmorskorna har hävdat att de diskriminerats på grund av sin tro. Och med stöd av bland annat en amerikansk anti-abortorganisation har fallen drivits juridiskt de senaste åren. Först mot barnmorskornas regioner, och sen när de inte fått gehör – mot Sverige i Europadomstolen.

Målet har varit att tvinga Sverige att införa en så kallad samvetsklausul som ger vårdpersonal rätt att vägra att utföra abort.

Ekot har tidigare kunnat avslöja hur barnmorskornas rättsfall också är del av en internationell kampanj som bland annat syftar till att påverka europeisk aborträtt, och som drivs av en av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom.

Men Europadomstolen gick alltså inte på deras linje, utan skriver i sitt beslut att fallen är uppenbart ogrundade. Bland annat hänvisar man till att personer som av andra skäl än religiösa skulle vägra att utföra vissa arbetsuppgifter hade behandlats på samma sätt.

Dessutom påpekas att Sverige har en lagstiftning som tillåter abort och då har också hälso- och sjukvården en skyldighet att organisera vården på ett effektivt sätt.