SARS-CoV-2

Så många svenskar kan smittas av coronaviruset

2:46 min

Forskare kommer nu med antaganden och teorier om hur många i Sverige som kan komma att smittas coronaviruset sars-cov-2.

I samband med att coronasmittan har blivit ett fullskaligt utbrott, alltså spridd i vissa delar samhället i Sverige, finns nu olika hypoteser bland forskare om hur många som kan komma att smittas. Det finns alltså ingen som vet exakta framtida smittotal, utan forskare utgår från olika antaganden.

– Det har fått en så enorm spridning redan med många fler milda fall än vad vi känner till, så min fasta uppfattning är att det inte kommer att försvinna, säger Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Solna.

Efter att under intervjun ha sagt att avmattningen av coronavirusets framfart börjar först när 70-75 procent av svenska befolkningen smittats, justerar Jan Albert ner siffrorna och tror snarare på 60 procent. Av dem antas  0,1 till 1 procent behöva sjukhusvård.

Om dessa antaganden stämmer skulle det i så fall innebära att uppemot 60 000 personer kommer att behöva sjukhusvård. Då blir snarare det intressanta om det är möjligt att tidsmässigt sprida ut antalet smittade individer.

Argumentet till hans antagande är att det varken finns någon immunitet mot viruset eller något framtaget vaccin.

Virologiprofessor Magnus Evander vid Umeå universitet påpekar att antagandet just handlar om en hypotes och att det återstår att se om den blir bekräftad eller inte.

En tredje virolog, Tomas Bergström vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, säger att siffran kan vara rimlig men tillägger att personer som smittats kanske kommer att spridas ut över tio år, eftersom ingen än så länge vet exakt hur sommarvärmen kan påverka viruset.