Otursdagen är här

Därför är fredagen den 13:e en otursdag

3:39 min

"Vi är lika vidskepliga idag som förut", berättar Tommy Kuusela från Institutet för språk och folkminnen.