Höga halter gift i musslor

I Öresund utanfrö Helsingborg har miljöförvaltningen hittat höga halter av bromerade flamskyddsmedel i blåmusslor.
- Halterna var så höga att jag först trodde att vi mätt fel, säger miljösekreterare Peter Göransson. Han betecknar det som oroande att så höga halter hittas så långt ned i näringskedjan som hos blåmusslor. Musslorna plockades upp från fyra platser nära Helsingborg. Högst värden hade de som togs upp utanför Sydhamnen.