Reportage

Kritisk coronabalans för medier

13 min

Om utmaningar och svårigheter när coronavirusets spridning bevakas. Nyhetsmedier vittnar om rekordtrafik på sina sajter. Informationsbehovet är enormt, liksom informationsflödet medier har att navigera i.

Detta är ett läge när mediers funktion sätts prov och utmanas.

I kris måste ju medier kunna fungera som kanaler för all viktig samhällsinformtion, samtidigt som ju medier också har i uppdrag att granska och förhålla sig kritiskt gentemot myndigheterna.