Coronaviruset

Så kan flockimmunitet skydda samhället mot coronaviruset

1:44 min

Så kallad flockimmunitet är något som vi hört talas om de senaste dagarna i samband med coronaviruset. Men vad innebär egentligen flockimmunitet?

– Flockimmunitet är när tillräckligt många människor är smittade och blivit immuna, så att de står som en mur mot smittan så den inte kan nå de oskyddade, säger Annika Linde, tidigare statsepidemiolog.

Som en flock elefanter som står i ring och skyddar sina yngre mot faror, men tvärt om. Så skulle man kunna beskriva den flockimmunitet som vi skulle behöva uppnå mot det nya coronaviruset.

I det här fallet är det de unga och friska som behöver få immunitet och stå som en skyddande mur för de äldre, de som kan bli allvarligt sjuka.

Baserat på coronavirusets smittsamhet har man beräknat att ungefär 60 procent av befolkningen behöver ha smittats, för att vi ska uppnå ett effektivt skydd mot viruset. Och det är viktigt att vi når dit säger Annika Linde, även om det är en mycket svår balansgång.

– Att uppnå immunitet utan att allt för många blir svårt sjuka, är det bästa. Men vi har samtidigt en väldigt svår uppgift, och det är att skydda de som blir svårt sjuka mot den infektion som vi låter cirkulera. Och de som blir svårt sjuka, det är de äldre säger hon.