Sopor

Elda sopor – en allt dyrare affär

2:14 min

Att elda upp sopor för att generera fjärrvärme är inte längre en lika bra affär som det tidigare varit. Priset för utsläppsrätter har ökat kraftigt.

När sopor eldas släpps stora mängder koldioxid ut i luften – utsläpp som bolagen måste betala för, genom att köpa in så kallade utsläppsrätter. Och priset för dessa har det senaste året gått upp kraftigt.

Klas Svensson är rådgivare i energiåtervinning hos branschorganisationen Avfall Sverige:

– Med nuvarande pris handlar det om ungefär 600 miljoner kronor per år.  Vilket är en hel del pengar för branschen, säger han.

2,5 miljoner ton svenska hushållssopor och 1,5 miljoner ton importerade hushållssopor. Så mycket eldas varje år upp i kommunala kraftvärmeverk runtom landet. Men problemet är att soporna innehåller stora mängder plast – som ju tillverkats av olja och därför orsakar fossila koldioxidutsläpp när de eldas.

För de utsläppen måste kraftbolagen som eldar upp soporna köpa in så kallade utsläppsrätter. Det har under flera års tid bara kostat några tior att släppa ut ett helt ton koldioxid. Men förra året klättrade priset ända upp till 250 kronor per ton, vilket för de svenska avfallsförbränningsanläggningarnas del alltså innebar en kostnad på cirka 600 miljoner kronor.

– Tidigare var det billigt med utsläppsrätter, men nu är det dyrt så våra medlemmar känner definitivt av det, säger Klas Svensson.

Sopeldningen står i dag för fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Därför är trycket på branschen att elda mindre plast stor. Men exakt hur det ska gå till är oklart. Ett sätt kan vara att fånga in koldioxiden vid skorstenen och pumpa in den i berggrunden. Men det är en dyr och oprövad teknik.