Arbetsmarknad

Coronaviruset kan skjuta upp löneökningarna

1:39 min

Avtalsrörelsen kan komma att skjutas upp på grund av coronapandemin. Just nu förs diskussioner mellan arbetsmarknadens parter om möjligheten att senarelägga de avgörande löneförhandlingarna. Tanken är istället att förlänga de gamla avtalen som löper ut om ett par veckor, erfar Ekot.

Den 31 mars löper kollektivavtalen ut på stora delar av arbetsmarknaden. Det är fack och arbetsgivare inom industrin som ska komma överens om de första, normerande löneavtalen, men totalt ska nära tre miljoner anställda få nya avtal.

Enligt Ekots källor är det nu oklart om det går att genomföra förhandlingarna. Det blir extra svårt att komma överens om en nivå för löneökningarna i ett så osäkert ekonomiskt läge, och det finns också praktiska effekter av coronapandemin som gör det svårt att ta beslut i de förhandlingsdelegationer som i vissa fall består av 150 personer.

– Vi tycker att det är viktigt att vi håller ihop arbetsmarknaden och att vi gör likadant. Det är ett krisläge och då får vi hantera situationen efter det, och med det sagt kommer vi att avvakta vad industrin gör och efter det fatta våra beslut, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande och kandidat till att ta över som ny LO-bas.

Vad finns det för möjliga vägar?

– Det finns vägen att vi fortsätter att förhandla och det finns vägen att vi prolongerar nu gällande avtal, säger Susanna Gideonsson.

Att prolongera innebär att förlänga avtalen med de villkor som finns i dag. Enligt Ekots källor är det den troliga utgången och industriparterna väntas ta beslut senare i veckan, eller i början på nästa. Förlängning av avtalen på mellan tre månader och ett år diskuteras.

Förhandlingsläget är svårt just nu för flera fackförbund. Enligt uppgift vill ingen använda strejkvapnet när personal varslas om uppsägning och i vissa branscher som i sjukvården skulle det kunna klassas som samhällsfarligt.

Ytterligare ett skäl att skjuta på förhandlingarna är att det skulle vara svårt att förankra en löneökningsnivå på hela arbetsmarknaden när vissa branscher är i kris, det som kallas märket skulle bli svårt att upprätthålla.

Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd, svarar så här på frågan om det går att höja några löner nu.

– Det är klart att situationen har förändrats drastiskt men det är för tidigt att säga hur det här påverkar lönerörelsen.

Men kan det bli så att man ställer in den helt och tar nya tag i höst till exempel?

– Jag vill inte spekulera, det är för tidigt att säga, enligt Jan-Olof Jacke.