Läkemedel

Svenska patienter testar ebolamedicin – mot corona

2:02 min

För första gången har ett fåtal corona-drabbade patienter i Sverige fått testa en experimentell medicin som ännu inte godkänts.

Svårt sjuka coronasmittade patienter i Sverige har för första gången behandlats med ett experimentellt läkemedel som utvecklats mot ebola. Medicinen Remdesivir är inte godkänd, men kan ges efter att Läkemedelsverket gett sitt tillstånd. Professor Anders Sönnerborg, ordförande i Referensgruppen för antiviral terapi, är försiktigt optimistisk.

– Ja, man vet ju att Remdesivir har en väldigt bra effekt i provröret både på det här viruset och dess släktingar. Man vet också att läkemedlet har effekt på SARS-viruset och Mersviruset, säger han.

Medicinen Remdesivir utvecklades som ett motmedel mot ebola, men blev inte tillräckligt effektiv. Nu har man istället börjat pröva det mot covid-19 och flera studier pågår för att se om det kan ha effekt.

Dessutom har ett så kallat Compassionate use-program inletts av tillverkaren. Det innebär att svårt sjuka patienter har möjlighet att få medlet på humanitär grund, när inga andra läkemedel finns. I Sverige har ett fåtal patienter fått medlet hittills, men det är för tidigt att avgöra om det haft effekt.

– Det vet vi inte. De få svenska patienterna som fått tillgång till det här läkemedlet är svårt sjuka och det här är en åtgärd som vi gör för att förbättra deras tillstånd. Det är inte möjligt att efter bara några dagar utvärdera effekten, framhåller Anders Sönnerborg.

Vad finns det för tveksamheter med medicinen?

– Huvudproblemet är att det inte är utvärderat i större studier på personer med coronavirus-infektion, säger Sönnerborg.

Men runt om i världen har medlet uppmärksammats som en möjlig medicin mot covid-19, och tillverkaren lär ha ökat produktionen.

– Redan idag är det stor efterfrågan på det här läkemedlet eftersom många personer tror att det åtminstone kan ha en viss effekt. Vi i Sverige arbetar för att få hit läkemedlet inom ramen för vetenskapliga studier och jag har goda förhoppningar om att vi kommer att kunna lyckas med det, avslutar Anders Sönnerborg.