Coronaviruset

Tegnell kritisk mot brister i lagerhållning

2:08 min

Det kommer reaktioner på Ekots avslöjande att storstadsregionerna tvärtemot Folkhälsomyndighetens rekommendationer har plockat bort kravet på att de ska hålla lager av skyddsutrustning  ur sina pandemiplaner. Anders Tegnell är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– Intressant observation. I det här läget hade det varit väldigt bra om inte bara skrivningen varit kvar men även ett konkret lager hade ju varit väldigt bra att ha, säger Anders Tegnell.

Har ni som expertmyndighet på något  sätt tonat ner vikten av lagerhållning?

– Nej absolut inte det här är en av de viktigaste grundstenarna i all beredskap. Så vi har absolut inte tonat ned det. Så från vår sida finns inga sådana signaler.

Det väntas bli brist på personlig skyddsutrustning för vårdpersonal när Coronaepedimin slår mot Sverige. Lagren är små och det är svårt att göra nya beställningar när produktionen sker utomlands och konkurrensen om det som produceras är stor.

I många år har därför Socialstyrelsen och sen Folkhälsomyndigheten tjatat om att Regionerna måste hålla ordentliga lager av skyddsutrustning, eftersom man förutsåg att det skulle bli en bristvara när en pandemi slår till.

Ekot granskning av storstadsregionerna visar att regionerna trots det plockat bort det här kravet på lagerhållning ur sina pandemiplaner något som alltså bryter mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Johnny Magnusson är regionråd i Västra Götaland.

– Det kommer sig ju av att vi har just in time på det mesta i sjukvårdslogistik idag, säger Johnny Magnusson.

Han kände inte till att behovet av lagerhållning var borttaget ur pandemiplanerna:

– Men vi har varit medvetna om att vi har en svaghet där. När det blir en sån här världsomfattande pandemi, är ju en lite ny situation det får man naturligtvis utvärdera och dra slutsatser inför framtiden, men en viss uthållighet har vi och vi har börjat mobilisera för att få fram mer.

Bristen på skyddsutrustning i regionerna har lett till att Socialstyrelsen nu tar över huvudansvaret för beställningar av skyddsutrustning och jobbar för att få i gång inhemsk produktion Socialstyrelsen får också möjlighet att  fördela skyddsutrustning mellan regioner och kommuner.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen är kritisk till regionernas bristande lager.

– Jag tycker att det är både felaktigt och lite märkligt.

Vad tror du det beror på?

– Jag tror att det tyvärr handlar om ekonomi. Jag tror att de är ekonomiska modeller som gör att det är billigare att ha saker på vägarna. När det fungerar är det toppen, men när vi får en störning så fungerar det inte särskilt väl