coronaviruset

Stor belastning på bredbandsnätet när många hemarbetar

1:46 min
  • Belastningen på bredbandsnäten ökar kraftigt när coronaviruset tvingar anställda, men också gymnasieelever och studenter i hela landet att arbeta eller studera hemifrån. Men Post- och telestyrelsen, PTS, tror att näten klarar det. 
  • "Bedömningen just nu är att förmågan är god, men man ska aldrig säga aldrig", säger Ove Landberg som är ordförande i Nationella telesamverkansgruppen, ett krishanteringsorgan där bland annat teleoperatörerna ingår.