Tyskland

Myndigheterna får övervaka mobilkunderna

2:10 min

I Tyskland har landets smittskyddsintitut fått tillgång till uppgifter över mobiltelefonanvändandet från operatören Deutsche Telekom som visar hur företagets mobilkunder rör sig ute i samhället. Tanken är att Smittskyddsmyndigheten på så sätt ska kunna avgöra om tyskarna följer rekommendationen att hålla sig hemma.

Igår kväll lämnade Deutsche Telekom över 5 gigabyte med uppgifter om hur företagets kunder, eller åtminstone deras mobiltelefoner, rör sig. Uppgifterna är anonymiserade men det går att följa hur tyskarna förflyttar sig inte bara på nationell och delstats-nivå, utan hela vägen ner till de enskilda kommunerna.

Med hjälp av uppgifterna kan vi se om folks förflyttningar i samhället avtar, säger chefen för Robert Koch-institutet, den tyska motsvarigheten till smittskyddsinstitutet.

– Om vi kan se att folk fortsätter röra sig och smittspridningen samtidigt fortsätter, då vet vi varför, säger Lothar Wiele, smittskyddsinstitutets chef.

Också i Österrike lämnar landets största mobiloperatör A1 nu data till myndigheterna. Skillnaden är att det i Österrike råder stränga utegångsrestriktioner.

Den som som utan giltig anledning lämnar sin bostad riskerar böter. Men chefen för A1 försäkrar att uppgifterna inte ska kunna identifiera enskilda personer som bryter mot restriktionerna.

I Tyskland gäller än så länge bara rekommendationer om att hålla sig hemma och undvika sociala kontakter. Senare ikväll ska Angela Merkel hålla sitt första tal till nationen, under sina 15 år som förbundskansler, det fick fart på rykten om att utegångsrestriktioner införs också här.

Ryktena tillbakavisas men i den hårdast drabbade delstaten Nordrhein Westfalen sa en regeringsföreträdare idag att det är avhängigt av huruvida befolkningen håller sig till det som än så länge bara är rekommendationer. Caroline Salzinger, Berlin.