Coronaviruset

Nu syns svenskarnas hamstrande i statistiken

1:39 min

Svenskarnas hamstrande av livsmedel är nu så omfattande att det syns i statistiken över godstransporter.

– Det har varit ökade volymer inom livsmedelstransporter. Där har vi siffror på att det har ökat mellan tio och tjugo procent, berättar Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Godstrafiken rullar alltså på för fullt och har ökat. Det som skulle kunna hota leveranserna till handeln och till industrin är bristen på förare, som riskerar att bli större om sjukskrivningarna ökar, berättar Marcus Dahlsten.

Men Transportföretagen, som är branschorganisation för hela transportnäringen, ser ännu större problem för andra delar av näringen.

– Det är de sektorerna och branscherna som arbetar med persontransporter, flyg, bussar och sjöfart. Där har det slagit oerhört hårt oerhört snabbt.

Här handlar det om branscher i fritt fall, där regeringen behöver göra mer än man hittills har gjort om till exempel färjetrafiken ska överleva Coronakrisen.

De senaste dagarna har representanter för flyg, sjöfart och kollektivtrafik haft möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth och idag var det godstrafikens tur. Och även infrastrukturministern ser att det är inom den personbundna trafiken som det akut kommer att behövas åtgärder.

– På kort sikt är det ju att vi gör insatser för att klara likviditeten. Men sedan tittar vi på förslag som handlar om kostnadsminskningar och personalförsörjning.