Coronakrisen

Tidigare förbjuden skyddsmask tillåts

2:09 min

Den tidigare förbjudna militära skyddsmask 90, som togs fram för Sveriges försvar på 90-talet, får nu börja användas av vårdpersonal. Den speciella skyddsmasken saknar en särskild EU-märkning och har därför inte varit tillåten, men efter en krisåtgärd från EU-kommissionen hävs förbudet tillfälligt.

Beslutet välkomnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har uppmanat Arbetsmiljöverket att lätta på förbudet.

Drygt 750 000 masker tillverkades till försvaret på 90-talet. 2018 stoppade Arbetsmiljöverket användningen av Skyddsmask 90 för bland annat ambulanspersonal och räddningstjänst, eftersom den framtogs före Sveriges EU-inträde och därför saknar en så kallad CE-märkning som ska säkra kvaliteten hos produkter som säljs inom unionen. Bara Försvarsmakten har fått fortsätta använda masken.

Beslutet av Arbetsmiljöverket i dag innebär att mängder av masker som ligger i svenska förvar hos olika myndigheter, kommuner och andra inrättningar kan användas som en viktig resurs för att få bukt på den akuta bristen på skyddsutrustning på grund av coronakrisen.