Försäkringskassan

Lägre krav för sjukintyg

1:31 min

Försäkringskassan lättar nu på kraven för läkarintyg vid sjukskrivning på flera sätt för att avlasta sjukvården. Från och med i dag behöver man inte längre träffa en läkare fysiskt för att ett sjukintyg ska bli giltigt, utan bedömningen kan i stället ske över telefon eller på annat sätt.

De nya bestämmelserna gäller alla oavsett sjukdom och tillsvidare på grund av de rådande omständigheterna i samband med coronakrisen.

Man förbereder också för ytterligare lättnader som kan innebära att kravet på läkarintyg, som redan har flyttats fram, från normalt den 8:e kalenderdagen till dag 15 -, skjuts fram ytterligare eller slopas helt, men inget beslut om det har fattats ännu.

Samtidigt slopas helt kravet på läkarintyg för Vård av sjukt barn från och med idag.

Men VAB gäller inte om man är hemma med ett barn som inte är sjukt på grund av att skolan till exempel har stängt, utan där krävs i så fall en lagändring, enligt Sten Eriksson på Försäkringskassan.

– Där jobbar både vi och regeringen med tänkbara scenarior, säger han.