Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten: Res inte till och från Stockholm

1:45 min

Antalet smittade av coronaviruset ökar nu i Sverige. Hittills har 11 personer dött till följd av coronaviruset. Samtidigt är 35 personer i intensivvård.

Och det är framförallt i storstadsregionerna som antalet fall stiger, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vad vi ser, det är att vi har en ganska snabb, stor ökning i Stockholm och de andra storstadsregionerna som betyder att det går nog runt ganska många människor här med smittan. Men i resten av Sverige är det ganska lugnt. Och vi vill ju verkligen att resten av Sverige ska vara lugnt så länge som möjligt så att de får en chans att förbereda sig bättre, sa Anders Tegnell.

De kommande dagarna kommer, enligt Anders Tegnell, bli tuffa för Stockholmsregionen med många nya fall.

Det är dock fortfarande lugnt utanför storstadsregionerna och för att det ska fortsätta på det viset behöver vi noga överväga resor, i synnerhet till och från storstadsregionerna.

– Så det är jättebra om vi kan fortsätta upprätthålla den här skillnaden mellan regioner. Och för att det ska hända så måste vi dra in på resandet kraftigt. Det är liksom en solidaritetsåtgärd för många, att nu kanske ställa upp på det här att den här påsken får vara en påsk då vi är hemma.

Och det kommer att gå snabbt uppåt nu, säger Anders Tegnell:

– När den väl börjar svänga uppåt så går det fort. Det här är liksom en dynamik i det hela, att var femte, var sjätte dag så har man dubbelt så många fall som man hade innan. Och det är klart från två till fyra, fyra till åtta är inte så jättemycket, men när det går från 80 till 160, 160 till 320 då börjar det gå fort.