Coronaviruset

Många skånska nämndemän tillhör riskgrupp

1:36 min
  • Nämndemän spelar en viktig roll för att vissa rättegångar överhuvudtaget ska kunna genomföras.
  • Men siffror från Domstolsverket visar att en stor andel av de skånska nämndemännen är över 70 år, vilket gör att de pekas ut som en särskild riskgrupp till följd av Coronasmittan.
  • "Skulle vi falla bort så tror jag nog att det skulle bli problem att genomföra förhandlingar", säger nämndemannen Sven-Ove Reimers.