Coronaviruset

De kan drabbas svårt av coronaviruset

2:03 min

Äldre löper större risk att få svår sjukdom av covid-19. Men det finns också en del kroniska sjukdomar som ökar den risken, till exempel lungsjukdomar.

KOL lyfts fram som en riskfaktor för att få en svår sjukdom av coronaviruset, men inte astma. Det är inte så konstigt tycker Christer Janson, professor i lung- och allergisjukdomar vid Uppsala unviersitet.

– KOL-patienter har generellt sett ökad risk för lunginflammation. Det har inte astmapatienter på samma sätt. Astmapatienter har ganska normal lungfunktion, säger han.

Astma kan förvärras vid virusangrepp. Det kan vara ett problem även vid covid-19 men lungorna har i alla fall i regel inte permanenta skador. Astma gör att luftrören drar ihop sig, men de utvidgar sig sen igen och kan vara i gott skick.

KOL skadar lungorna lungorna permanent på ett annat sätt. En KOL-patient har en inflammation i de små rören och lungblåsor är förstörda, så att lungorna har mindre yta att föra ut syre till blodet genom.

Rökning tycks också öka risken för svår covid-19. Många rökare har KOL men rökning försämrar också själva immunförsvaret, enligt Christer Janson.

Hans slutsats blir att det bästa sättet att rusta sig mot viruset som rökare är att sluta röka.

Om man har KOL är rådet att man inte ska slarva med sina mediciner, särskilt inte nu. Har man astma är rådet att ta medicinen. Även om astmatiker inte beskrivs som en riskgrupp specifikt för covid-19, finns ändå känsligheten för virus.

– Särskilt de här läkemedlen som man inhalerar och som innehåller cortison. Då håller man ner inflammationen och man håller slemhinnorna så hela som möjligt, och då minskar man risken att bli sämre om man blir virusinfekterad, säger Christer Janson.