Coronavirus

Nämndemän saknas: "Misstänkta kan släppas"

2:19 min

Det råder brist på nämndemän med anledning av coronasmittan. Om situationen blir värre kan förhandlingar med häktade personer ställas in, med följden att misstänkta släpps ur häktet i väntan på rättegång, säger Fredrik Nydén, rådman vid Södertörns tingsrätt.

I Sverige finns omkring 8 000 nämndemän, de är så kallade lekmannadomare som tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol.

Enligt Domstolsverket är 47 procent av nämndemännen över 65 år. I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går, upplever många domstolar i framförallt Stockholmsområdet nu ett ansträngt läge.

Nämndemän som utgör en riskgrupp för coronaviruset kallas på flera håll inte till förhandling, och domstolarna försöker med kort varsel byta ut de som redan är kallade.

Flera tingsrätter har ställt in en stor del av förhandlingarna som inte är så kallade fristmål, där man enligt lag måste hålla förhandling inom en viss tid, i huvudsak mål där det sitter personer häktade.

Även mål där ett barn är målsägare prioriteras.

– Om situationen blir värre så utesluter jag inte att vi hamnar i ett läge där vi helt enkelt inte har nämndemän för de förhandlingar som vi måste genomföra. Det kan innebära att en person inte kan sitta häktad i väntan på att rättegången genomförs, och att personen kan komma att behöva släppas från häktet, säger Fredrik Nydén, rådman vid Södertörns tingsrätt.

Senaste dagarna har 50 nämndemän som tjänstgör vid Stockholms tingsrätt lämnat återbud. Men man har fått in ersättare, säger tingsrättens chef Gudrun Antemar.

– Så än så länge klarar vi av att ha nämndemän på de förhandlingar där det behövs. Men det är en sak som vi får läsa av dag från dag, säger hon.

Vissa familjemål och lindrigare brottmål kan avhandlas utan nämndemän. Just nu pågår ett arbeta inom vissa tingsrätter där man försöker få till sådana lösningar.

Men när det gäller allvarligare brottmål säger lagen att det måste vara tre nämndemän som dömer.

– Vad gäller huvudförhandlingar i brottmål så är vi helt beroende av att vi har nämndemän som kan vill och får inställa sig för att arbeta här vid tingsrätten. Får vi inte nämndemän som kan komma hit så kan vi inte genomföra några rättegångar, säger Fredrik Nydén, Södertörns tingsrätt.

Det skulle behövas en lagändring för att ändra på reglerna kring nämndemännens roll. Justitiedepartementet uppger för Ekot att de följer utvecklingen i frågan, men att det i nuläget inte finns några förslag på lagändringar.