"Situationen bortom kontroll"

Fler döda i Italien än Kina

2:11 min

Italien har nu passerat Kina i antalet döda i coronapeidemin. Militären kör i långa konvojer för att frakta bort kroppar från sjukhusen.

Motormuller från en oändlig rad av långsamt rullande militärfordon dominerar just nu gatorna i Bergamo i Lombardiet.

Lasten är kroppar från stadens olika sjukhus, som själva inte längre hinner eller mäktar med att ta hand om alla döda.

Det blir bara värre i Italien - det senaste dygnet steg antalet coronadöda till 3 405 - och det är 150 fler än Kinas sammanlagda, officiella, dödssiffra.

Detta trots att Kinas befolkning är 20 gånger större än Italiens.

87 procent av de hittills drygt 3 400 avlidna italienarna är över 70 år, och har i många fall haft flera svåra underliggande sjukdomar.

Många spekulerar i skälen till Italiens ohyggliga rekord: landet har världens andra äldsta befolkning, och - en del italienare följer fortfarande inte coronarestriktionerna, vill - enligt kritiker - inte ta situationen på fullt allvar.

En kinesisk Röda Korsgrupp på plats i Milano för att hjälpa till, säger sig vara chockerad över att se så många människor ute på gator och torg, på hotell och restauranger.

En tysk virolog menar dock att en allt större delförklaring nu är att den italienska sjukvården på en del platser helt kollapsat.

Sjuksköterskan Daniela Confalonieri i Milano, säger att Lombardiet inte längre har kontroll över situationen, att smittan sprids oerhört fort, och att man inte längre ens räknar sina döda.