Vision och värdegrund

Sveriges Radio har en ny vision och nya strategiska mål som tillsammans med sändningstillståndet ska vara en kompass i en föränderlig medievärld med nya lyssnarbeteenden och ständiga tekniska framsteg som förändrar förutsättningarna. Hela Sveriges Radios innehåll ska genomsyras av visionen:

Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse.

Detta är kompassen som ska leda Sveriges Radio framåt. Som ett verktyg för att uppnå visionen kommer fyra nya strategiska mål att fungera som en hjälp att prioritera och navigera i det dagliga arbetet:

Våra strategiska mål

  • Jag väljer Sveriges Radio
  • Jag litar på Sveriges Radio
  • Jag hör din och min vardag i Sveriges Radio
  • Jag möter ett Sveriges Radio som är nyskapande

De strategiska målen växte fram i samarbete med publiken. Tanken bakom att börja varje mål med ett ”jag” är att utgå ifrån publikens behov och önskemål.

Sveriges Radios Värdegrund

Sveriges Radios värdegrund är hämtad ur vårt sändningstillstånd. Sändningstillståndet säger att vi ska värna alla människors lika värde och det demokratiska statsskicket, vi ska vara oberoende, vända oss till alla medborgare i Sverige, vi ska vara sakliga och opartiska, trovärdiga etc. Värdegrunden ska genomsyra vår företagskultur; hur vi som företag och medarbetare bör vara i möten med publiken, externa kontakter, med samarbetspartner och inom företaget mot varandra. Vår värdegrund beskrivs i fyra ord:

1. Oberoende
Vi är fristående från särintressen. Verksamheten bedrivs självständigt och oberoende i förhållande till staten, kommersiella intressenter, intresseorganisationer och andra grupper.

2. Trovärdig
Vi skapar med hög kvalitet, delaktighet och genom vårt oberoende ett förtroende hos vår publik, som ska kunna lita på att det vi säger är sant och relevant.

3. Öppen
Vi möter och bjuder in publiken till dialog och samarbete.
Vi värdesätter olikheter och har respekt för andra och varandra.

4. Nyskapande
Omvärlden förändras snabbt, vi ser framåt och omvärderar det som är invant. Vi ser möjligheter i förändringen, utvecklar och skapar nytt.