Coronavirus

Funktionsnedsatta extra utsatta under coronautbrott

1:59 min
  • Samhället är dåligt förberett på att ta hand om personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samband med utbrottet av Coronaviruset.
  • FUB, en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning menar att det är högst anmärkningsvärt att de personerna inte räknas till riskgruppen.
  • "Vi har förberett oss på ett stort bortfall på personal och att vi då ska kunna ta hand om dessa personer", säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm.