Effekterna av virusutbrottet

”600 000 jobb kan försvinna i Sverige”

1:52 min

Det säger Magnus Henrekson, som är professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning.

– Framför allt den privata tjänstesektorn tappar ju sina intäkter nästan omgående. Och man har ju inga marginaler för det och då äts kapitalet upp och man måste ställa in betalningarna redan efter några veckor i värsta fall. Det är otroligt starka effekter.

Så hur många jobb kan det handla om?

– I storleksordningen 600 000 jobb skulle kunna försvinna ganska snabbt om man inte ger stöd direkt in i företagen. Och vi pratar ju om livskraftiga företag som måste fås att överleva och finnas kvar när coronakrisen är över, annars har ju människor inte något jobb att gå till.

I vilken mån handlar det om storleksordningen på krispaketen och hur mycket handlar det om hur krispaketen utformas?

– Permitteringsstöd på halva lönekostnaden är alldeles för lite för företag som inte har några marginaler. Och krediter är ju även vid en nollränta helt verkningslösa eftersom pengarna ska betalas tillbaka av företag som inte har några intäkter för att betala tillbaka. Det kommer bara göra att de kommer i en ännu sämre position så att krediterna kommer inte att nå fram.

Nu talar vi om statliga kompensationer för åtgärder som samma stat har vidtagit för att lindra effekterna av smittan. Är de här förstnämnda åtgärderna motiverade så som de har varit utformade, eller är det så att vi måste ha ett mycket krassare förhållningssätt till priset för att coronasmittan faktiskt är här?

– Det är uppenbarligen först nu som tiden är mogen för att diskutera det.