Ekonomiska konsekvenser av att bromsa smittan

31 min
  • Har politikerna bedömt situationen korrekt? Många branscher går på knäna, och många konkurser är att vänta.
  • Vad är risken för en massarbetslöshet i Sverige och världen?
  • Hör samtal med finansminister Magdalena Andersson (S), Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Urban Hansson Brusewitz, genereldirektör Konjunkturinstitutet och Nils-Erik Sahlin, professor i medicinsk etik.